Integritetspolicy

01

Identitet & tillgång

02

Dina Rättigheter Med Respekt för Din Information

Du kanske har hört talas om den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") i Europa. GDPR ger personer under dess skydd vissa rättigheter med avseende om deras personliga information som samlats in av oss på Webbsidan. I enlighet med detta erkänner och följer Rentumo GDPR och dessa rättigheter, om det inte begränsas av tillämpade lagstiftningar. Rättigheterna under GDPR inkluderar:

Rätten till Tillgång.

Det här inkluderar din rätt att ha tillgång till den personliga informationen vi samlar in om dig, och din rätt att få information om delning, lagring, säkerhet och bearbetning av den informationen.

Rätten till Korrigering.

Det här är din rätt att begära korrigering av din personliga information.

Rätten till Radering.

Det här är din rätt att begära, med förbehåll för vissa begränsningar enligt tillämpad lagstiftning, att din personliga information ska raderas från vårt innehav (även känd som "Rätten att bli glömd"). Om den tillämpade lagstiftningen däremot kräver att vi följer din begäran att ta bort din information, kan uppfyllandet av din begäran hindra dig från att använda Rentumos tjänster och det kan leda till att ditt konto stängs av.

Rätten att Klaga.

Du har rätt att göra ett klagomål angående vår hantering av din personliga information till en lämplig tillsynsmyndighet.

Rätten att Begränsa Bearbetning.

Det här är din rätt att begära en begränsning angående hur och varför din personliga information används eller bearbetas.

Rätten att Invända.

Det här är din rätt, i vissa situationer, att invända mot hur och varför din personliga information bearbetas.

Rätten till Flyttbarhet.

Det här är din rätt att ta emot den personliga informationen vi har om dig, och din rätt att överföra den till en annan part.

Rätten att inte bli föremål för Automatiskt Beslutsfattande.

Det här är din rätt att invända och förhindra att beslut som kan ha en juridisk eller i övrigt betydande effekt på dig från att fattas enbart baserat på automatiserade processer. Rätten är dock begränsad om beslutet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss, om det tillåts enligt tillämpad europeisk lagstiftning eller om det baseras på ditt explicita samtycke.

Många av dessa rättigheter kan tillämpas genom att logga in och direkt uppdatera din kontoinformation.

03

Rättstillämpning

Rentumo kommer inte att lämna över din data till rättsväsendet om inte ett domstolsbeslut påstår att vi måste göra det. Vi avvisar fullständigt önskemål från lokala och federala rättsväsenden när de söker data, om de inte har ett domstolsbeslut. Och såvida vi inte är juridiskt förbjudna från att göra det så kommer vi alltid att informera dig om sådana beslut tas.

04

Säkerhet & Kryptering

All data är krypterad med SSL/TLS när den överförs från våra servrar till din webbläsare. Databassäkerhetskopiorna är också krypterade. Data krypteras inte medan den är live i vår databas (eftersom den måste vara redo att skickas till dig när du behöver den), men vi gör vårt bästa för att betrygga din vilande data.

04

Raderad data

När du avslutar ditt konto ser vi till att ingenting lagras på våra servrar efter 30 dagar. Allt du raderar på ditt konto medan det är aktivt kommer också att rensas inom 30 dagar.

Logo Close
Ikon för startsida